Lilo Duinkerken
In 1981 heeft Lilo haar Diplom Textieldesign gehaald aan de Fachhochschule für Gestalltung te Hamburg.
Sinds 2005 is Lilo gediplomeerd Textielrestaurator na een 4-jarige HBO-opleiding aan het ICN te Amsterdam.
In 2006 is het atelier opgebouwd waar zij voor een deel haar werkzaamheden verricht.
Bij grote objecten gaat zij met haar gereedschappen naar de locatie waar deze zich bevinden om zo min mogelijk transportbewegingen te hebben.
Behalve voor particulieren werkt zij voor diverse stichtingen, verenigingen en musea en voert zij de werkzaamheden op locatie uit.
Een rapportage over haar is te vinden in een aflevering van "Lindenholt Leeft"