Algemene voorwaarden
De hieronder genoemde termen zijn van toepassing op al het werk dat gedaan wordt door ACTR-Duinkerken
Afspraak maken

Offertes

Betaling

Verzekering

Ophalen en bezorgen

Copyright

Afspraak maken

Opdrachtgevers zijn altijd welkom op het atelier om mogelijke opdrachten te bespreken. U kunt van tevoren bellen voor een afspraak, of contact opnemen per email.

Terug naar boven

Offertes

Offertes kunnen pas gemaakt worden nadat het object zorgvuldig is onderzocht. Vanwege de complexe aard van het werk kunnen er gedurende de restauratie onvoorziene problemen optreden. Mocht dit gebeuren en zou het betekenen dat dit de kosten van de restauratie met meer dan 10% zou doen stijgen dan zal ATCR-Duinkerken contact opnemen met de opdrachtgever en wachten met het verder restaureren van het object tot daarvoor toestemming is gegeven.
De opdrachtgever heeft het recht om na betaling van het tot dan toe gedane werk het object op te komen halen.
Om deze reden kunnen offertes alleen gezien worden als indicatie.
Omdat het belang van het object voorop staat is het niet mogelijk om de afgesproken datum waarop de restauratie voltooid zal zijn te garanderen.
Helaas is het niet mogelijk een offerte of schatting via de telefoon te geven. Voor offertes van grote projecten kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Offertes zijn voor 6 maanden geldig.

 Terug naar boven


Betaling

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening het open staande bedrag voldoet tenzij van de te voren anders is overeengekomen. Objecten kunnen pas worden afgehaald als de betaling is voldaan of als er betaald wordt bij ontvangst van het object. Als een rekening niet binnen 14 dagen na de datum op de desbetreffende rekening is gestort zal er een rente van 2% per maand over het openstaande bedrag extra worden berekenend.

Terug naar boven

Verzekering

Vanwege de aard van het werk van de restaurator is het helaas niet mogelijk voor restauratoren om de objecten die zij restaureren te verzekeren. De opdrachtgever is daarom zelf verantwoordelijk voor alle schade aan of verlies van hun objecten ten tijde van vervoer van, naar en tijdens het verblijf in het atelier. Hoewel er uiteraard uiterst voorzichtig wordt omgegaan met de objecten, worden de opdrachtgevers toch geadviseerd om hun objecten te verzekeren.

Terug naar boven

Ophalen en bezorgen

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van zijn object van en naar het atelier.

Terug naar boven

Copyright

ATCR-Duinkerken behoudt het auteursrecht van alle rapporten en foto's die van objecten gemaakt zijn.

Terug naar boven

Klik hier voor de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden.

Terug naar boven